Oravais Rökeri

Oravais Rökeri grundades 1999. I dag är Oravais Rökeri Ab ett känt varumärke inom kött- och charkuteribranschen. Antalet anställda är 8 personer. Företagets främsta marknader är Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Sedan starten har rökeriet sakta men säkert ökat såväl produktsortiment som volymkapacitet. Idag har företaget ett 50-tal konkurrenskraftiga produkter på marknaden.

Produktbrickan

Produktbrickan med våra charkuterivaror passar dagens konsumenter mycket bra, eftersom intresset för kvalitetsmat växer. Vi har produkter som är okonstlade och håller vad de lovar – goda råvaror, varsam hantering. Medvetna val ger kunden ett bra och fullgott alternativ på matbordet. Företaget utvecklar ständigt nya smakrika produkter. Julskinkan är naturligtvis den stora produkten kring jul, men vi har många andra intressanta högkvalitativa köttprodukter, som passar för att hålla matbordets utbud mångsidigt både till vardag och fest under hela året.

Traditionell rökning

Köttets rökning är mycket speciell och bygger på gamla traditioner med alflis. Hela rökningsprocessen är en välbevarad hemlighet. Tillverkningen av skinkan är i mycket ett hantverk.

Modernisering

Rökugnens styrningsprocess är helt automatiserad. Temperaturmätningarna sker automatiskt via dator på flera punkter samtidigt. Antalet kontrollerande sensorer är många. Alla viktiga parametrar i förhållandet mellan skinkan, ugnen, fukten och tiden ger produktutvecklingen ett stort steg framåt.

En ny toppmodern, effektiv förpackningsmaskin har tagits i bruk hösten 2014. Den nya satsningen är ett viktigt steg i företagets utveckling. Tillverkningsprocessen har blivit mycket noggrannare. Detta innebär i praktiken bla. återförslutbara förpackningar. Maskinen ger även stora möjligheter till ytterligare avancerad tilläggsutrustning – automatiska vågar m.m. De nya investeringarna ger möjligheter till framtida vidareutveckling inom vår kött- och charkuteribransch.

Sommaren 2015 tog vi i bruk en ny skivmaskin, som väger varje skiva skilt för sig, vilket gjorde att det gick att övergå till jämviktspaket.
I samband med det, lanserade vi många nya produkter.

De nya satsningarna ger företaget en helt ny och effektivare försäljningskapacitet och förbättrade möjligheter för vidare marknadsföring.

platinalogo2008_2014_SV-web

Rökeriet