Tävlingsregler

1. Arrangör
Oravais Rökeri Ab
Ånäsvägen 9
66800 Oravais, Finland

2. Deltagande
Alla som är fast bosatta i Finland och Åland kan delta i utlottningen. Oravais Rökeris anställda eller andra personer som deltagit i planeringen och utförandet av kampanjen, är inte berättigade att delta i utlottningen.

3. Pris
Bland alla deltagande lottas tre presentförpackningar ut. Gåvornas totalvärde är 160 €. Priset kan inte bytas ut mot pengar.

4. Tävlingstid
Tävlingen pågår mellan 24.2 – 21.3.2016 kl. 16:00.

5. Deltagande
Man kan delta på hemsidan: https://www.oravaisrokeri.fi/paket/ genom att ge feedback, ange sin e-postadress och godkänna tävlingens regler.

6. Utlottning av priset
Priset lottas ut bland alla deltagare, och levereras till de tre vinnarna. Vinnarnas namn kan publiceras på Oravais Rökeris webbsida eller facebooksida. Arrangören förbinder sig inte att leverera vinster till vinnare som lämnat otillräcklig information eller som vi inte kan kontakta. Priset levereras senast inom 1 vecka från vinstdagen. Arrangören förbehåller sig rätten att inte dela ut priset om det visar sig att vinsten uppnåtts genom bedrägligt förfarande, till exempel genom att skapa ett automatiskt lotterideltagande.

7. Prisets överlåtande/offentlighet
Tävlingens vinnare godkänner att arrangören publicerar deras namn utan vidare godkännande eller ersättning.

8. Ansvar för användandet av pris
Prisets vinnare förbinder sig att befria arrangören från det ansvar som gäller vid deltagande i tävlingen eller inlösandet eller användning av priset. Priset kan inte bytas ut mot pengar eller annan vara.

9. Lotterilagen
Arrangören förbinder sig att betala den lagstiftade lotteriskatten på det pris som nämns i reglerna enligt lotteriskattlagen.

10. Reglerna gäller alla deltagare
Alla som deltar i kampanjen förbinder sig att följa dessa regler och arrangörens beslut.

11. Personuppgifternas användning
Personuppgifterna används enbart i kommunikationen mellan Oravais Rökeri Ab och deltagarna, gällande tävlingen. Genom att delta i tävlingen godkänner användaren att hon kan meddelas om vinst. Personuppgifterna förmedlas inte till annan part och kan enbart användas för marknadsföring i form av nyhetsbrev från Oravais Rökeri, i det fall personerna som deltar i tävlingen önskat sig ett nyhetsbrev.