Sex goda orsaker att välja inhemsk mat

Skapar arbetsplatser i Finland

Den inhemska matkedjan sysselsätter över 300 000 finländare.

Stöd människornas, djurens och naturens välbefinnande

Enligt forskarna är djurens välmående i Finland av toppklass. I den inhemska produktionen tar vi väl hand om djurens och naturens välmående.

Kännedom om matens ursprung

Det är lätt att spåra de finländska produkternas ursprung.

Spara naturen

Ju närmare dig maten produceras, desto mindre förpackningsmaterial och färre transportkilometrar behövs. De finländska gårdarna är till största delen familjejordbruk.

Inhemsk mat är ren och trygg

Livsmedelsgranskningen garanterar trygga produkter. I Finland medicinerar vi inte djuren med antibiotika i förebyggande syfte. Hela den inhemska matkedjan förbinder sig till kvalitet. I Finland produceras världens renaste livsmedel!

Njut!

Finland är världens nordligaste jordbruksland. Den korta, ljusa sommaren tillför råvarorna ljuvliga aromer. I Finland produceras världens renaste livsmedel!