Oravais Rökeri

Oravais Rökeri är ett expansivt företag som grundades 1999. Idag drivs företaget av Caj Norrgård och Jan Sirén som båda är mycket matintresserade. Båda har personlig erfarenhet av djurhållning och är väl insatta i vikten av god etisk och antibiotikafri djurhållning. Därför godkänner de endast inhemskt kött.

De har mycket kunskap om traditionell österbottnisk matkultur med äkta köttsmak vilket märks i förädlingen. Det är med stolthet de förädlar världens renaste råvara, inhemskt kött. Som inspiration använder de gamla lokala recept. Produktionens hygiennivå är mycket hög och med minimala tillsatser och mycket hantverk uppnår man högklassiska produkter med utmärkt smak.

Alla produkter utgår från rökeriets egna recept och nya produkter är under utveckling. Till och med nyheter som ännu inte setts på marknaden.

Caj Norrgård – VD, ägare
Jan Sirén – Köttmästare, ägare (pens.)

Traditionell rökning

Köttets rökning är mycket speciell och bygger på gamla traditioner med alflis. Hela rökningsprocessen är en välbevarad hemlighet. Tillverkningen av skinkan är i mycket ett hantverk.

Miljövänlig produktion

Företagets hela energibehov täcks av grön el med CO2-fri vattenenergi från Kimo Bruk.

Modernisering

Rökugnens styrningsprocess är helt automatiserad. Temperaturmätningarna sker automatiskt via dator på flera punkter samtidigt. Antalet kontrollerande sensorer är många. Alla viktiga parametrar i förhållandet mellan skinkan, ugnen, fukten och tiden ger produktutvecklingen ett stort steg framåt.

En ny toppmodern, effektiv förpackningsmaskin har tagits i bruk hösten 2014. Den nya satsningen är ett viktigt steg i företagets utveckling. Tillverkningsprocessen har blivit mycket noggrannare. Detta innebär i praktiken bla. återförslutbara förpackningar. Maskinen ger även stora möjligheter till ytterligare avancerad tilläggsutrustning – automatiska vågar m.m. De nya investeringarna ger möjligheter till framtida vidareutveckling inom vår kött- och charkuteribransch.

Sommaren 2015 tog vi i bruk en ny skivmaskin, som väger varje skiva skilt för sig, vilket gjorde att det gick att övergå till jämviktspaket. I samband med det, lanserade vi många nya produkter. De nya satsningarna ger företaget en helt ny och effektivare försäljningskapacitet och förbättrade möjligheter för vidare marknadsföring.


Produktbrickan

Produktbrickan med våra charkuterivaror passar dagens konsumenter mycket bra, eftersom intresset för kvalitetsmat växer. Vi har produkter som är okonstlade och håller vad de lovar – goda råvaror, varsam hantering. Medvetna val ger kunden ett bra och fullgott alternativ på matbordet. Företaget utvecklar ständigt nya smakrika produkter. Julskinkan är naturligtvis den stora produkten kring jul, men vi har många andra intressanta högkvalitativa köttprodukter, som passar för att hålla matbordets utbud mångsidigt både till vardag och fest under hela året.

Oravais Rökeri personal.
Oravais Rökeri / Savustamo